Przedszkola

Kąciki uzupełniają ofertę tradycyjną o zadania multimedialne, rozwijające logiczne myślenie, liczenie, zdolności językowe. Przedszkola posiadają dedykowany zestaw gier.